Main menu dutch

Buitengewone omstandigheden

De luchtvaartmaatschappij is geen compensatie verschuldigd wanneer zij kunnen aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen konden worden. Maar wanneer zijn de omstandigheden van jouw vlucht dan 'buitengewoon'? 

  

Wat bedoelt de luchtvaartmaatschappij met 'buitengewone omstandigheden'? 

Er is sprake van buitengewone omstandigheden wanneer:

  • Weersomstandigheden de uitvoering van de vlucht in kwestie hinderen;
  • Een besluit van de luchtverkeersleiding tot vertraging of annulering leidt;
  • Onverwachte vliegveiligheidsproblemen en stakingen van derde partijen* gevolg hebben op de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert;
  • Een aanvaring tussen het vliegtuig en vogels (birdstrike) schade aan het toestel veroorzaakt;
  • Er politieke onstabiliteit heerst;
  • Er een medische noodlanding moest voorzien worden.

 

* Een staking van een bagageafhandelaar is een buitengewone omstandigheid. Een staking van de maatschappij zelf is geen buitengewone omstandigheid. 

   

Heb ik nergens recht op bij buitengewone omstandigheden?

Toch wel! Wanneer jouw vlucht vertraagd of geannuleerd werd ten gevolge van buitengewone omstandigheden, moet de luchtvaartmaatschappij nog steeds voldoen aan een aantal verplichtingen:

  • Het verlenen van bijstand in verhouding tot jouw vluchtprobleem
  • Het aanbieden van een alternatieve vlucht (evt. met een andere maatschappij)  
  • Of het terugbetalen van jouw ticket

Kreeg je geen bijstand aangeboden van de luchtvaartmaatschappij? Hou dan zeker alle betaalbewijzen bij om deze kosten achteraf te recupereren. 

  

Recht op bijstand

Jouw recht op bijstand als vliegtuigpassagier betekent concreet dat je recht hebt op (een) maaltijd(en), drinken, hotelovernachting en luchthaventransfer, in verhouding met de ernst en duur van het vluchtprobleem. Zo is een hotelovernachting enkel van toepassing wanneer een verblijf van één of meer nachten (eventueel bovenop het oorspronkelijk geplande verblijf) noodzakelijk wordt. Als je geen bijstand krijgt van de luchtvaartmaatschappij, kan je best al je betaalbewijzen bijhouden om achteraf (een deel van) je kosten te recupereren.

Let wel dat kosten voor verloren hotelovernachtingen, geplande activiteiten, autoverhuur, betaalde parkeerplaatsen en dergelijke vaak niet kunnen worden gerecupereerd. Op grond van de Europese Verordening is de luchtvaartmaatschappij enkel verplicht om maaltijden, drank, hotelovernachting en luchthaventransfer terug te betalen – in verhouding met de duur en ernst van jouw vertraging.

  

Een alternatieve vlucht  

Als passagier heb je een verkoopovereenkomst met de luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dat ze er zich toe hebben verbonden om jou van de ene naar de andere locatie te brengen. Ook wanneer er zich buitengewone omstandigheden voordoen, moet de luchtvaartmaatschappij aan deze gemaakte belofte tegemoetkomen.

Als jouw vlucht dus geannuleerd wordt door een buitengewone omstandigheid zoals stakingen van derden of een onheilspellend onweer, dan moet de luchtvaartmaatschappij jou in eerste instantie een alternatieve vlucht aanbieden om alsnog op jouw bestemming te geraken.

Wist je trouwens dat deze vlucht ook via een andere maatschappij kan verlopen? Veel luchtvaartmaatschappijen hebben onderlinge samenwerkingsakkoorden. Ook wanneer de maatschappij waarmee jij zou vliegen zelf geen vlucht kan aanbieden, kan je maar beter blijven aandringen op een plekje aan boord van een andere vlucht, bij een andere maatschappij. Enkel op deze manier kan je (vaak zonder al te veel tijdsverlies) een alternatieve vlucht bekomen zonder meerkost en jouw bestemming binnen een redelijke termijn te bereiken.

We horen je denken “Waarom aandringen bij de maatschappij als je ook zelf een andere vlucht kan boeken?”. Veel reizigers zijn ervan overtuigd dat wanneer ze zelf een nieuwe vlucht boeken, ze deze kosten achteraf op de maatschappij zullen kunnen verhalen. Sommige maatschappijen doen daar zelfs een schepje bovenop door (meestal telefonisch) te bevestigen dat zij dit zullen doen. Niets is echter minder waar. Volgens de Europese Verordening kunnen luchtvaartmaatschappijen niet verplicht worden om de meerprijs van zelf geboekte alternatieve vluchten terug te betalen.

Ons advies luidt dus “beter voorkomen dan genezen” en de ervaring leert ons dat passagiers die goed geïnformeerd zijn meestal ook krijgen waar ze recht op hebben.

    

Terugbetaling van jouw ticket

Slaagt de luchtvaartmaatschappij er echt niet in om jou een volwaardig alternatief aan te bieden? Of heb je besloten om met een alternatief vervoersmiddel te reizen? Dan kan je er nog steeds voor kiezen om jouw originele ticket te laten terugbetalen.

Let wel dat het bij sommige maatschappijen moeilijker is om deze prijs te achterhalen, omdat je bijvoorbeeld een pakketprijs of een gekoppelde heen-en-terugvlucht hebt aangekocht. Probeer dus goed na te gaan wat je precies hebt betaald, alvorens een bepaalde terugbetaling te accepteren.

Eens je de terugbetaling hebt geaccepteerd, wordt de verkoopovereenkomst immers ontbonden en kan je geen kosten meer op de luchtvaartmaatschappij verhalen.

    

Niet duidelijk? 

In sommige gevallen is het niet duidelijk of er al dan niet sprake was van buitengewone omstandigheden. Daarom raden wij aan om uw dossier door ons te laten onderzoeken zodat u de kans op een gunstige compensatie niet ontloopt.