Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is een geannuleerde vlucht?

Een vlucht is geannuleerd wanneer een geplande vlucht niet doorgaat.

In sommige gevallen kan men aanspraak maken op bijstand (hotelovernachting, terugvlucht, etc) en een compensatie tot 600 euro op basis van wetgeving EU261/2004. Dit hangt onder meer af van het tijdstip waarop de luchtvaartmaatschappij de passagier inlichtte, eventuele buitengewone omstandigheden die de luchtvaartmaatschappij niet op redelijke wijze had kunnen voorzien, maar ook bijvoorbeeld van de geldigheid van uw ticket.

Happy Flights heeft een grote know-how om de omstandigheden te interpreteren en de geldigheid van je claim te bekijken.

2. Wat is een vertraagde vlucht?

Een vlucht is vertraagd als deze te laat toekomt op haar eindbestemming. Men spreekt over vertragingen vanaf 15 minuten latere aankomst dan gepland op uw ticket. Om een financiële vergoeding te kunnen opeisen, dient de vertraging minstens 3 uur te bedragen op uw eindbestemming en mag dit niet te wijten zijn aan buitengewone omstandigheden.

3. Wat is een instapweigering?

Het weigeren van de toegang tot de vlucht om redenen vreemd aan de passagier. (bv. overboeking)

4. Wat is een klasse verlaging?

Klasse verlaging of downgrade is het geval als u in een lagere klasse heeft gereisd dan uw ticket vermeldt. Bv. economy class ipv business class. De luchtvaartmaatschappij kan dit beslist hebben naar aanleiding van een overboeking in business class. U heeft recht op een schadevergoeding (compensatie). Deze kan tot 75% van uw oorspronkelijke ticketprijs bedragen. Degradatie verwijst niet enkel naar de typische first/business/economy opdeling, maar ook naar andere benamingen waar een andere service aan boord wordt gegeven. (bv. “economy plus”)

5. Wanneer kan ik een compensatie aanvragen?

De wettekst EU261/2004 geeft in principe antwoord op deze vraag en wordt aangevuld met rechtspraak die bepaalde gevallen al dan niet uitsluit. Een paar vuistregels:

 • Er mag geen sprake zijn van buitengewone omstandigheden
 • Bij vertragingen moet er minstens sprake zijn van 3 uur vertraging bij aankomst (dit geldt voor de laatste bestemming op het ticket)
 • U dient als passagier een geldige boeking te hebben als betalende passagier en minstens 45min voor de vlucht ingechecked zijn
 • Bij overboeking verlies je het recht op compensatie als je vrijwillig instapweigering aanvaardde

Het algoritme van Happy Flights screent uw boeking tot in de details en raadpleegt recente rechtspraak indien uw geval zich in een grijze zone zou bevinden.

6. Hoeveel kost de service van Happy Flights?

Happy Flights werkt op een no cure no pay basis: u betaalt niets indien we voor u geen geld binnenhalen. U betaalt enkel als uw case slaagt en u de compensatie ontvangt. Op dat moment houden we 25% commissie in en een administratie fee van 25 euro, inclusief BTW per persoon.  Indien we een dossier moeten overdragen aan onze advocaten, houden we 25% extra in. Dit tarief geldt in alle landen, onafhankelijk van de BTW wetgeving in elk land. Indien u een reisverzekering heeft via een van onze partners, dan zal u geen kosten dienen te betalen.

7. Wie is Happy Flights?

Happy Flights is een ervaren bedrijf in claim afhandeling voor professionele reiskantoren en hun klanten. Happy Flight is gevestigd in België en bestaat uit gespecialiseerde juristen, reisspecialisten en IT medewerkers. Te samen hebben we meer dan 60 jaar relevante ervaring en staan we garant voor een erg hoge succesratio (>90%) en een efficiënte claim afhandeling. We hebben partnerships met advocatenkantoren zodat we op elk moment uw dossier desnoods voor de rechtbank kunnen verdedigen. Happy Flights is een vriendelijk bedrijf en draagt deze waarde ook uit in de onderhandeling met de luchtvaartmaatschappij: Happy Flights heeft als enige missie uw ontgoocheling naar aanleiding van het vluchtprobleem om te buigen in een glimlach, want reizen is...fun!

8. Waarom kan ik de vergoeding niet zelf aanvragen?
 1. Happy Flights doet dit vele malen sneller dan u zelf
 2. Happy Flights weet tot wie en in welke vorm het zich moeten richten
 3. Happy Flights kan de oorzaak van de annulering/vertraging beter inschatten
 4. Happy Flights is gekend bij de luchtvaartmaatschappijen
 5. Happy Flights heeft de expertise (onze advocaten zijn gespecialiseerd in EU261)
9. Hoe krijg ik mijn vergoeding betaald?

Happy Flights zal u via email uw bankgegevens vragen als het geld geïnd is. Op dat moment storten we zo spoedig mogelijk uw vergoeding.

10. Hoe lang duurt het innen van de vergoeding?

Dit hangt sterk af van luchtvaartmaatschappij tot luchtvaartmaatschappij. Soms gaat dit snel (een 2-tal maanden), soms iets moeizamer. Indien er een rechtszaak van komt kan dit eventueel nog meer tijd in beslag nemen. Eens geïnd, proberen we binnen de maand u terug te betalen.

11. Hoe lang na de vlucht kan ik een klacht indienen?

Via Happy Flights kan u tot 1 jaar teruggaan in de tijd om alsnog voor een oud dossier een klacht in te dienen.

12. Ik ben geen Europeaan, heb ik dan ook recht op een vergoeding?

Ja, iedereen aan boord van een vlucht die onder het toepassingsgebied valt, komt in aanmerking. Nationaliteit is hierbij nooit een criterium.

13. Zal Happy Flights voor elke claim procederen?

Happy Flights probeert zo veel mogelijk claims te winnen en probeert dit in eerste instantie via overleg met de luchtvaartmaatschappij. Indien nodig wordt een proces opgestart. Happy Flights heeft evenwel het recht om op elk moment een claim stop te zetten.

14. Wat kan ik doen als mijn case geweigerd wordt?

Soms kan het zijn dat u niet onder het toepassingsgebied valt van de wetgeving EU261/2004. In zo'n geval wordt uw aanvraag stopgezet. Dit kan gebeuren tijdens het invullen van de claim. We sturen u vervolgens een email met de reden waarom we niet verder gaan. Bent u toch overtuigd van het succes van uw case, dan voorziet de wizard in een vrij tekstveld waarin u dit kan toelichten. Wij nemen dan per email contact met u op.

15. Wat kan ik doen als Happy Flights mijn case stop zet?

U wordt hiervan onmiddellijk verwittigd met de reden waarom de claim wordt stop gezet. Happy Flights draagt dan uw vordering terug over naar u. Het staat u dan vrij om alsnog zelf uw zaak terug op te nemen.

16. Geven alle vertragingen recht op een vergoeding?

Niet alle vluchtvertragingen van 3 uur of meer leiden tot vergoedingen. Soms ligt de reden van de vertraging buiten de te voorziene omstandigheden en is de claim niet ontvankelijk.

17. Mijn vliegtuig landde op tijd maar de deuren gingen te laat open. Wat nu?

Het uiteindelijk criterium is uw aankomsttijd op uw eindbestemming, als de deuren van het vliegtuig open gaan en u mag uitstappen.

18. Wat is mijn (eind)bestemming?

Uw eindbestemming is de laatste bestemming die vermeld staat op uw boeking. Meestal heeft u 1 eindbestemming op uw heenreis en 1 op uw terugreis (eventuele tussenstops op het zelfde ticket gelden niet als eindbestemming). Heeft u twee aparte boekingen om op uw bestemming te geraken, dan is er een eindbestemming per boeking.

 

19. Wat bedoelt de luchtvaartmaatschappij met buitengewone omstandigheden?

De luchtvaartmaatschappij is geen compensatie verschuldigd wanneer zij kunnen aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen konden worden.

Er is sprake van buitengewone omstandigheden wanneer:

 • Weersomstandigheden de uitvoering van de vlucht in kwestie hinderen;
 • Een besluit van de luchtverkeersleiding tot vertraging of annulering leidt;
 • Onverwachte vliegveiligheidsproblemen en stakingen (van luchtverkeersleiding en douane) gevolg hebben op de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert;
 • Een aanvaring tussen het vliegtuig en vogels (birdstrike) de oorzaak is van schade aan het toestel;
 • Er politieke onstabiliteit heerst;
 • Er een medische noodlanding moest voorzien worden.

In sommige gevallen is het niet duidelijk of er al dan niet sprake was van buitengewone omstandigheden. Daarom raden wij aan om uw dossier door ons te laten onderzoeken zodat u de kans op een gunstige compensatie niet ontloopt. 

20. Heb ik nergens recht op bij buitengewone omstandigheden?

Toch wel: in zo'n geval dient de luchtvaartmaatschappij te voorzien in bijstand onder de vorm van eten en drinken en een eventuele hotelovernachting. Ook hier gelden specifieke regels.

21. De luchtvaartmaatschappij contacteert mij zelf na het indienen van de claim: wat moet ik doen?

In onze algemene voorwaarden is voorzien dat u door het indienen van uw claim, uw rechten overdraagt aan Happy Flights. In zo'n geval dient u deze correspondentie door te sturen naar info@happyflights.eu. Ook indien u een betaling zou ontvangen van de luchtvaartmaatschappij dient u ons dit per kerende te melden per email.