Jouw schadeclaim overdragen of stopzetten

Nu je jouw rechten als passagier kent, wil je graag beroep doen op Happy Flights om die rechten te verdedigen. Maar wat als je reeds elders een schadeclaim hebt ingediend? Kan je dan nog overstappen op onze diensten? Natuurlijk!

Regelmatig contacteren reizigers ons met de vraag of ze een dossier bij ons kunnen opstarten, terwijl ze ook elders reeds een schadeclaim hebben ingediend. Bij de luchtvaartmaatschappij zelf bijvoorbeeld, of bij een andere (gespecialiseerde) organisatie. In dergelijke gevallen is het vaak mogelijk om het dossier aan Happy Flights over te dragen, al gelden er bijzondere aandachtspunten in verschillende situaties. Met deze gids loodsen we je daar vlot doorheen.

 

Een claim bij de luchtvaartmaatschappij

Goed nieuws! Steeds meer reizigers zijn op de hoogte van hun rechten als vliegtuigpassagiers en steeds vaker dienen mensen dan ook rechtstreeks een claim in bij de luchtvaartmaatschappij. Jammer genoeg wimpelen maatschappijen individuele passagiers echter nog al te vaak af met excuses om de rechtmatige schadevergoeding toch niet uit te betalen. Buitengewone omstandigheden, technische defecten en overmacht zijn bijvoorbeeld veelgebruikte excuses. Of als de maatschappij je niet meteen afwimpelt, kan het soms erg lang duren alvorens je een antwoord krijgt.

Veel mensen die oorspronkelijk een claim hebben ingediend bij de luchtvaartmaatschappij, komen dan ook bij Happy Flights terecht voor meer informatie en/of om hun schadeclaim over te dragen. In dat geval vragen wij aan passagiers om hun oorspronkelijke claim stop te zetten.

Waarom vragen we dit? De ervaring leert ons dat luchtvaartmaatschappijen er vaak alles aan doen om onder hun verplichtingen uit te komen en tegelijkertijd in een goed daglicht te blijven staan. Wanneer een passagier na maandenlange radiostilte bij ons komt aankloppen om bijstand, zijn de meeste maatschappijen er echter als de kippen bij om gevolg te geven aan onze aanmaningen. Dit is zeker het geval wanneer er hen juridische procedures boven het hoofd hangen. Om de werking van gespecialiseerde organisaties, zoals Happy Flights, te ondermijnen, nemen sommige luchtvaartmaatschappijen op dat moment alsnog rechtstreeks contact op met onze klanten. Dit zorgt vaak voor veel verwarring en frustratie.

Om dit alles te vermijden, vragen we bij het overnemen van een schadeclaim dan ook om de oorspronkelijke claim stop te zetten enkkk alle daaropvolgende communicatie met de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks aan ons te bezorgen.

 

Een claim bij een andere organisatie

Soms komen reizigers ook bij ons terecht nadat ze (een tijd geleden) een dossier hebben ingediend bij een andere organisatie. In zo’n gevallen is het vaak mogelijk om de schadeclaim alsnog aan Happy Flights over te dragen.

 

Europees herroepingsrecht

Voor organisaties die hun diensten via een website verkopen, geldt dat elke consument binnen Europa het recht heeft om zijn/haar aankoop binnen de 14 dagen kosteloos te herroepen. Dat geldt niet alleen voor webshops, maar ook voor organisaties die aanbieden om jouw schadeclaim te behartigen. Zo’n organisaties zijn dus verplicht om jouw dossier kosteloos stop te zetten, als je daar binnen de twee weken na het indienen van het dossier om vraagt.

Zodra de termijn van 14 dagen verstreken is, gelden er evenwel andere ‘spelregels’ om jouw dossier stop te zetten of over te dragen en is het raadzaam om eerst na te gaan wat je met de andere organisatie hebt afgesproken.

  

Algemene voorwaarden

Wanneer je een claim indient bij een (gespecialiseerde) organisatie, sluit je immers een onderlinge overeenkomst af. Dat betekent dat je jouw claim vaak niet zomaar kan stopzetten of overdragen aan een andere organisatie. Een schadevergoeding kan immers maar één keer gevorderd worden. Eigenlijk is dat best logisch en toch staan mensen er vaak niet bij stil, wanneer ze hun schadeclaim door meerdere partijen tegelijk laten behartigen.

Tijdens het indienen van een schadeclaim wordt er meestal vroeg of laat ook gevraagd om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de organisatie in kwestie. Iedereen weet dat niemand (of toch bijna niemand…) deze voorwaarden echt leest, maar op het moment dat je overweegt om jouw claim over te dragen, kan je ze toch best even onder de loep nemen.

De algemene voorwaarden die je hebt onderschreven bij het indienen van jouw claim, bepalen immers of en onder welke omstandigheden je jouw claim (al dan niet) kan stopzetten. Omdat veel organisaties werken met een commissie op het verkregen claimbedrag, kan het zijn dat er bijvoorbeeld bepaalde kosten verbonden zijn aan het stopzetten van een claim.

Heb je vragen over het overzetten van jouw claim? Neem dan gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.

  

Een schadeclaim bij Happy Flights stopzetten

Soms ontvangen we van klanten het bericht dat zij hun dossier bij ons wensen stop te zetten. De reden daarvoor kan erg verschillend zijn: 

    • Men wil kosten voor juridische procedures vermijden
    • Men vindt vinden dat een procedure (te) lang aansleept
    • Men heeft rechtstreeks een vergoeding ontvangen van de luchtvaartmaatschappij
    • Men wil liever rechtstreeks een claim indienen of zijn/haar claim door een andere organisatie laten behandelen

  

Voor elk dossier dat bij ons binnenkomt, gaat ons team onmiddellijk aan de slag. We gaan na of alle gegevens die je hebt ingevuld correct zijn, analyseren de omstandigheden van je vlucht en gaan, indien mogelijk, zo snel mogelijk met de maatschappij onderhandelen over een passende schadevergoeding. Vaak is er daarbij ook tussenkomst van onze advocaten nodig.

Om jouw schadeclaim te kunnen verdedigen, werken we bij Happy Flights met het principe van overdracht van schuldvordering. Dat betekent dat Happy Flights alle lasten (zowel financieel als praktisch) inzake de schuldvordering van jou overneemt, teneinde jouw claim zo goed mogelijk op te volgen en tot een goed einde te brengen. In ruil voor een vooraf bepaalde, vaste commissie en dossierkost, handelen wij alles voor jou af – ook wanneer er juridische stappen moeten worden ondernemen. Voor een meerkost hoef je dus in ieder geval niet te vrezen.

Omdat we bij Happy Flights heel was tijd en moeite spenderen aan het opvolgen van elk individueel dossier, is het niet op elk moment mogelijk om jouw schadeclaim kosteloos stop te zetten. In lijn met het bij wet bepaalde herroepingsrecht, behoudt elke reiziger die bij ons een schadeclaim indient zich het recht om dit dossier tot twee weken na het indienen kosteloos stop te zetten. Als een dossier langer dan twee weken bij ons in behandeling is, is dit echter niet mogelijk.

Mits vereffening van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, is het natuurlijk wel mogelijk om jouw dossier stop te zetten. Hou er wel rekening mee dat hier zowel kosten voor onze teamleden alsook onze advocaten en eventuele gerechtelijke procedures inbegrepen zijn, die de rekening aardig kunnen doen oplopen.

  

Wat bepaalt de doorlooptijd van een dossier?

Helaas stellen we vast dat sommige luchtvaartmaatschappijen er nog steeds alles aan doen om de rechtmatige schadevergoeding van hun passagiers niet uit te betalen. Een schadeclaim kan daardoor soms maandenlang aanslepen. Dit betekent niet dat onze teamleden hun best niet doen. Integendeel, elk dossier wordt regelmatig en nauwgezet opgevolgd, zodat de luchtvaartmaatschappij geenszins aan haar verplichtingen kan ontsnappen.

Toch kan het zijn dat klanten wekenlang geen bericht van ons ontvangen. Hoewel we ernaar streven om onze klanten regelmatig op de hoogte te houden, kan het gebrek aan medewerking door de luchtvaartmaatschappij er soms voor zorgen dat we lange tijd geen status-update kunnen geven.

Gelukkig beantwoorden onze teamleden jouw vragen en bezorgdheden met veel plezier via mail of telefoon. Contacteer ons dus gerust om te vragen hoe jouw dossier ervoor staat!

 

Wat als ik rechtstreeks word uitbetaald?

Sommige luchtvaartmaatschappijen gaan evenwel nog een stapje verder en reageren op onze (gerechtelijke) aanmaningen door de passagiers opeens rechtstreeks te gaan contacteren. Hoewel ze voorheen nooit gehoor hebben gekregen bij de maatschappij, probeert deze laatste zo de gemoederen te sussen en onder (gerechtelijke) procedures van onzentwege te ontsnappen.

Soms betaalt de maatschappij zelfs (een deel van) de schadevergoeding rechtstreeks uit aan de passagiers. Dat is natuurlijk goed nieuws voor jou, maar juridisch gezien doet de maatschappij dan iets wat niet in overeenstemming is met de wet. Door de overdracht van schuldvordering moet de luchtvaartmaatschappij immers rechtstreeks aan ons uitbetalen. Op deze manier proberen sommige maatschappijen de werking van organisaties zoals Happy Flights echter te ondermijnen en ontevreden passagiers opnieuw voor zich te winnen.

In dat geval is het uitbetalen van de schadevergoeding natuurlijk nog steeds een resultaat van onze prestaties en een dossier kan dan ook niet zomaar worden stopgezet. Mits vereffening van de vooraf afgesproken commissie en dossierkost, kan jouw dossier natuurlijk wel in schoonheid worden afgesloten.

 

Vragen over jouw dossier?

Heb je nog vragen over (de status van) jouw dossier? Neem dan gerust contact met ons op voor gratis en persoonlijk advies!

Happy Flights legal
Britt Buseyne