Vlucht met tussenstop: compensatie berekenen

Bij een vertraagde, overboekte of geannuleerde vlucht heb je in vele gevallen recht op een compensatie. Die wordt berekend aan de hand van jouw vluchtafstand. Maar wat betekent dat voor vluchten met een tussenstop? Volgens het Europese Hof van Justitie geldt de hemelsbrede afstand als referentie - en niet de werkelijke afstand.

In de zomer van 2017 vlogen drie reizigers met Brussels Airlines van Rome naar Hamburg. Hun vlucht had een tussenstop in Brussel, waar ze helaas het slachtoffer werden van een flinke vertraging. Uiteindelijk kwam het drietal met een vertraging van 3 uur en 50 minuten aan in Rome. Aangezien ze meer dan drie uur vertraging hadden opgelopen, dienden ze bij de luchtvaartmaatschappij een aanvraag tot schadevergoeding in. 

 

Discussie over de wettelijke vergoeding 

Op basis van de afstand tussen Rome en Hamburg (die 1326km bedraagt), besloot Brussels Airlines om de drie reizigers €250 per persoon uit te betalen. Voor de drie ontgoochelde passagiers volstond deze vergoeding echter niet. Zij stapten daarom naar de rechter en eisten een schadevergoeding van €400 per persoon. Waarom? 

Volgens de drie reizigers, was hun vluchtafstand wel degelijk meer dan 1500 kilometer geweest. Als je de afstanden voor de afzonderlijke vluchten van Rome naar Brussel en van Brussel naar Hamburg bij elkaar zou optellen, kom je immers uit op 1656km. Volgens de Europese passagiersrechten bedraagt de schadevergoeding voor een vlucht van meer dan 1500km geen €250, maar wel €400 per persoon. 

De drie Duitse passagiers vonden dan ook dat ze elk recht hadden op €400 en trokken naar het Europees Hof van Justitie. Jammer genoeg voor de drie, gaf het Hof in haar uitspraak niet de reizigers, maar wel de luchtvaartmaatschappij gelijk. 

  

Berekening van compensatie bij tussenstop

Volgens de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, maakt de Europese Verordening (EU261/2004) geen onderscheid tussen een rechtstreekse of onrechtstreekse vlucht om een eindbestemming te bereiken. Bijgevolg dienen zowel passagiers die rechtstreeks vliegen, alsook reizigers die onrechtstreeks hun eindbestemming bereiken, gelijk behandeld te worden bij het berekenen van de compensatie. Volgens het Hof heeft het type vlucht, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen invloed op het geleden ongemak. En vermits de Europese Verordening net de compensatie voor dat leed beschrijft, kan er geen verschil zijn in compensatie.

Met andere woorden, maakt deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie het voor eens en voor altijd duidelijk dat de vluchtafstand voor een vlucht mét een tussenstop, op dezelfde manier berekend wordt als een rechtstreekse vlucht. Concreet wil dat zeggen dat de afstand tussen vertrek en eindbestemming bepalend is, in plaats van de som van de afstanden van de verschillende vluchten. Naast de uitspraak over de ontvankelijkheid van een bird strike, is dit opnieuw een belangrijke verduidelijking omtrent de Europese passagiersrechten. 

     

Berekening aan de hand van de hemelsbrede afstand 

Om het bedrag van de compensatie te berekenen, dient de hemelsbrede afstand tussen twee luchthavens berekend te worden. Deze afstand wordt ook wel de orthodromische afstand genoemd en valt te vergelijken met de afstand in vogelvlucht. Met deze methode wordt dus de afstand bepaald die een vliegtuig zou afleggen indien het rechtstreeks van de vertrekluchthaven naar de eindbestemming zou vliegen. 

Welke impact heeft deze uitspraak op lopende dossiers? Bij Happy Flights pastten we deze berekeningsmethode reeds toe, wat maakt dat de uitspraak geen impact heeft op lopende dossiers. De berekening van jouw compensatie, blijft dus ook na deze verduidelijking gelijk. 

Ben je benieuwd of je in aanmerking kan komen voor de vertraging, overboeking of annulatie van jouw vlucht? Neem dan contact met ons op, via de gegevens onderaan de pagina. 

Happy Flights legal
Steven Willems