Wat als de luchtvaartmaatschappij proactief vluchten annuleert?

Luchtverkeer kan onderhevig zijn aan tal van externe factoren. Denk maar aan maatregelen van de luchtverkeersleiders, politieke instabiliteit of grootschalige technische problemen. Deze factoren kunnen stuk voor stuk een reden zijn voor de luchtvaartmaatschappij om hun vluchtschema te wijzigen en/of vluchten te annuleren. Maar wat betekent dat voor jouw rechten?

 

Veiligheid en reiskwaliteit primeren 

Wanneer een luchtvaartmaatschappij proactief gaat sleutelen aan de vluchtschema's, kan je er vanuit gaan dat daar een goede reden voor is. In aanloop van de stakingen van de Franse luchtverkeersleiders in 2017, stippelden bijvoorbeeld heel wat maatschappijen alternatieve routes uit voor hun vluchten. Hetzelfde gebeurde in navolging van de restricties voor het Pakistaanse luchtruim, dat gezien de huidige oorlogssituatie niet als veilig kon worden beschouwd. En heel recent bleven onder andere bij Tui Fly een aantal Boeing 737 MAX vliegtuigen aan de grond, in navolging van de wereldwijde technische problemen met het model. 

Natuurlijk nemen luchtvaartmaatschappijen dergelijke maatregelen, ten voordele van de veiligheid en reiskwaliteit van hun reizigers. Omstandigheden zoals stakingen van derden, ATC restricties en technische problemen met een deel van de vloot, vallen bovendien niet onder de directe invloed van de luchtvaartmaatschappij. Met andere woorden: in het geval van een schemawijziging om één van bovenstaande redenen, is er meestal sprake van buitengewone omstandigheden. En dat betekent dat je als passagier niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding

 

Buitenproportionele maatregelen 

Soms maken luchtvaartmaatschappijen echter handig gebruik van zo'n buitengewone omstandigheden, om buitenproportionele maatregelen te verantwoorden. Daarmee bedoelen we, maatregelen die niet in verhouding staan tot de ernst van de situatie. Waar de meeste maatschappijen er tijdens de ATC strikes van 2017 voor kozen om hun vluchten om te leiden, besloot de lagekostenmaatschappij Ryanair bijvoorbeeld resoluut om een groot deel van haar vluchten te schrappen. 

De lagekostenmaatschappij was er natuurlijk als de kippen bij om te verkondigen dat ze geen compensatie zouden moeten uitbetalen voor deze annulaties omdat er sprake was van een buitengewone omstandigheid. Helaas voor de Ierse prijzenklopper, is dat niet noodzakelijk het geval. Enkel als een vluchtannulatie rechtstreeks verband houdt met de buitengewone omstandigheid die zich op dat moment voordoet, hoeft de luchtvaartmaatschappij geen compensatie uit te betalen aan haar reizigers.

Als de vertraging of annulatie van jouw vlucht eigenlijk een andere oorzaak had, moet de luchtvaartmaatschappij wel degelijk een schadevergoeding betalen. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij altijd alles in het werk stellen om toch te kunnen vliegen. Als we zien dat er in dezelfde periode een andere luchtvaartmaatschappij toch op de geannuleerde route vloog, dan kunnen we bewijzen dat Ryanair (in dit geval) niet alles in het werk stelde om te kunnen vliegen en zullen we schadevergoeding eisen.

    

Buitengewone omstandigheden als excuus

Buitengewone omstandigheden worden door luchtvaartmaatschappijen maar al te vaak als excuus gebruikt om geen compensatie te moeten uitbetalen aan passagiers. Als er namelijk écht sprake is van een buitengewone omstandigheid, is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een schadevergoeding te betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een hagelstorm, hevige winden of wanneer er een vogel in de motor gevlogen is. Meer informatie hierover vind je terug in onze blog over buitengewone omstandigheden

Helaas is de definitie van buitengewone omstandigheden nog steeds heel vaag, wat luchtvaartmaatschappijen de kans geeft om onterecht hun verplichtingen onder de Europese passagiersrechten te ontduiken. Maar dat is buiten Happy Flights gerekend natuurlijk! 

    

Hoe krijg je toch een compensatie?

Bij Happy Flights hebben we een database aangelegd van uitzonderlijke omstandigheden. Die wordt dagelijks aangevuld en up-to-date gehouden door ons team van experts. Op die manier kunnen we onmiddellijk zien of er in het geval van jouw vlucht daadwerkelijk sprake was van buitengewone omstandigheden, of het gewoon een excuus was van de luchtvaartmaatschappij. Op die manier zorgen we ervoor dat jouw passagiersrechten worden nageleefd en de luchtvaartmaatschappij jouw rechtmatige schadevergoeding uitbetaald. 

Ben je niet helemaal zeker van jouw rechten als vliegtuigpassagier? Blijf dan niet twijfelen en doe beroep op ons team van experts. Zo vermijd je het risico om kosten te maken die je later nooit meer kan recupereren. Ons team beantwoordt met plezier al jouw vragen en geeft je gratis, persoonlijk advies op het moment dat jij het het meeste nodig hebt. 

Onze contactgegevens vind je onderaan de pagina. 

Britt Buseyne